Quiz: Song thị và nhìn mờ dần

Bệnh nhân nam, 15 tuổi, đến khám song thị nhìn mờ dần ở cả hai mắt. Thị lực chỉnh kính 20/25 (8/10) với kính -2.00. Khi hỏi về tình trạng song thị, bệnh nhân tả thấycả hướng dọc ngang, với hình ảnh bị tách theo hướng xiên (cả trên-dưới trái-phải) 

 

Leave a Comment