Quiz: Sưng tấy và lồi mắt

TYK Oct 5th 2017

gái 8 tuổi bị sưng tấy nặngmắt phải trong khoảng thời gian 8 tuần. Gia đình cho biết trước đó không vấn đề về sức khỏe. 

Leave a Comment