Quiz: Thị lực giảm dần

Screen Shot 2018-08-10 at 9.47.22 AM

Nam 42 tuổi có biểu hiện giảm thị lực dần dần trong 1-2 năm qua. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường và tăng huyết áp. Thuốc bệnh nhân đang dùng là glipizide, metformin, lisinopril, hydrochlorothiazide và amlodipine. Bệnh nhân không có tiền sử bệnh mắt trước đây. Thị lực chỉnh kính tối đa lần lượt là MP 20/150 và MT 20/100. Khám phần trước phát hiện đục nhân thể thủy tinh hai mắt. Khám đáy mắt cho thấy xuất tiết cứng ở hoàng điểm, mạch máu co nhỏ và các vi phình mạch rải rác ở võng mạc ngoại vi của cả hai mắt. Hình ảnh trên đây là chụp mạch huỳnh quang (FA) thì muộn của cả hai mắt.

Leave a Comment