Quiz: Tiền sử 2 tháng bị song thị từng lúc và sụp mi

Một bệnh nhân nam, 74 tuổi đến khám thấy song thị từng lúc sụp mi khoảng 2 tháng. Cả hai mắt đều bị hạn chếhướng nhìn lên trên, mắt trái bị hạn chế khi liếc ra ngoài. Khám thấy 25 độ lăng kính lác/ trong 10 độ lăng kính lác/ đứng dướimắt trái. Đồng tử kích thước đều nhau. Bệnh nhân cho biết triệu chứng cải thiện hơn vào buổi sáng nặng hơn về cuối ngày. Ngoại trừ việc bệnh nhân đã được phẫu thuật đục thủy tinh thểcả hai mắt đặt kính nội nhãn vài năm trước, còn không bất kỳ vấn đề đáng chú ý nàomắt. Vấn đề gì đang xảy ra?

Leave a Comment