Quiz: Tiền sử lồi mắt 2 tháng

Bé gái 7 tuổi đến khám với tiền sử lồi mắt phải 2 tháng nay. Gia đình kể lại bệnh nhân triệu chứng tương tự lúc 2 tuổi, thuyên giảm sau 1 tháng. Bệnh nhân khỏe mạnh, không sốt, không triệu chứng khác. Chuyện gì đang xảy ra?

Leave a Comment