Quiz: Tiền sử sinh non và lác/lé trong từ lúc 2 tuổi

Cháu trai 7 tuổi, đến khám với tiền sử sinh non lác/ trong từ lúc 2 tuổi. Cháu đang sử dụng kính gọng độ bằng với độ khúc xạ liệt điều tiết, +3.75 ở mắt phải +2.50 ở mắt trái, trong vòng 2 năm. Cháu cũng đã từng được điều trị nhược thị với phương pháp bịt mắt trái bán thời gian. Hiện tại, thị lực hai mắt của cháu tương đương nhau nhưng cháu vẫn còn tồn 30 độ lăng kính lác/ trong 15 độ lăng kính lác/ đứng trênmắt phải khi sử dụng kính Chuyện gì có thể xảy ra?

Leave a Comment