Quiz: Tình trạng lồi mắt phải.

Bệnh nhân nữ 48 tuổi chụp MRI để kiểm tra tình trạng lồi mắt phải. 

 

Leave a Comment