Quiz: Vết thương màu nâu

Bệnh nhân nam 76 tuổi đi khám một vết thương màu nâu nhô caomặt ngoài của mi mắt trên phải như trong hình. Bệnh nhân tiền sử cắt u hắc tố ác tính ở da đầu 6 năm trước một tổn thương tương tựcổ 3 năm trước. 

Leave a Comment