Quiz: Biến chứng thì xé bao

Bạn cần xem video này trước khi làm quiz:

Tác giả:: Lorraine M. Provencher, MD & Thomas A. Oetting, MD, MS

Credit: Hãy truy cập Eyerounds.org để có thêm tài liệu giáo dục nhãn khoa chất lượng cao (hình ảnh atlas, case lâm sàng, các bài giảng và video) và trang wed https://www.facebook.com/cataract.surgery/ để có bản tóm tắt những video hàng đầu hướng dẫn phẫu thuật đục thể thủy tinh.

Leave a Comment