Sách khúc xạ chủ quan dành cho các nhà lâm sàng

Trường Khúc xạ nhãn khoa New England đã xuất bản “Sách khúc xạ cho các nhà lâm sàng” để tổng hợp lại các nguyên tắc cơ bản của khúc xạ, việc sử dụng các bảng thị lực, các kinh nghiệm lâm sàng và hướng dẫn từng bước đơn giản về khúc xạ trên gọng thử và phoropter.

Refraction Handbook Cover

Tải xuống SÁCH KHÚC XẠ DÀNH CHO CÁC BÁC SĨ LÂM SÀNG

Last Updated: October 31, 2022

2 thoughts on “Sách khúc xạ chủ quan dành cho các nhà lâm sàng”

Leave a Comment