Lecture: Myopia Control in Children: Low Concentration Atropine Drops

During this live webinar, we will discuss all the evidence of using low concentration atropine eye drops for myopia control in children. Topics will include: the concentration-dependent response, age-dependent response, washout out and rebound effect, long term efficacy, and when to start and stop treatment. Lecturer: Dr. Jason Yam, Department of Ophthalmology and Visual Sciences, … Read more

Sách khúc xạ chủ quan dành cho các nhà lâm sàng

Trường Khúc xạ nhãn khoa New England đã xuất bản “Sách khúc xạ cho các nhà lâm sàng” để tổng hợp lại các nguyên tắc cơ bản của khúc xạ, việc sử dụng các bảng thị lực, các kinh nghiệm lâm sàng và hướng dẫn từng bước đơn giản về khúc xạ trên gọng thử … Read more

Bài giảng: Cách khám cho bệnh nhân khiếm thị

Trong hội thảo trực tiếp trên web này, chúng ta sẽ thảo luận về cách thích ứng với môi trường lâm sàng và các khám nghiệm để giải quyết những vấn đề về thị giác của bệnh nhân khiếm thị. Giảng viên: Tiến sĩ Nicole Ross, OD, MSc, FAAO Danh sách phiên dịch viên: CN. … Read more

Bài giảng: Các nguyên tắc cơ bản của Soi bóng đồng tử

Soi bóng đồng tử là một kỹ thuật lâm sàng, được chứng minh là một phương pháp xác định khách quan tật khúc xạ nhìn xa của bệnh nhân. Kỹ thuật này có thể được sử dụng như một phương pháp xác định độc lập về đơn kính nhìn xa của bệnh nhân hoặc được … Read more

Bài giảng: Các kinh nghiệm lâm sàng trong kê đơn kính

Bài giảng này sẽ tập trung vào các mẹo cấp đơn kính, nhưng không giới hạn, bao gồm: các cân nhắc dựa trên độ tuổi, mức độ tật khúc xạ, lệch khúc xạ, và thiết kế của kính. Các ví dụ sẽ được sử dụng trong suốt bài giảng. Giảng viên: Bác sĩ KXNK. Diane … Read more