Patient Education and Counseling Resources

Introduction: Integrated people-centered eye care (IPEC) is an important approach to delivering eye care services and a key part of the WHO’s World Report on Vision (2019) with which Orbis aligns its approach. The IPEC approach aims to shift focus from disease to whole people and expanding that care through the various levels of the … Read more

Bộ công cụ Đánh giá Chương trình Đào tạo Nội trú

Suốt 40 năm qua, Tổ chức Orbis đã nỗ lực hợp tác với các cơ sở đào tạo có uy tín trên toàn thế giới để hỗ trợ và nâng cao hơn nữa năng lực của đội ngũ bác sĩ nội trú. Tài liệu này được thiết kế cho các cơ sở đào tạo, hướng … Read more

Animated Book: Binocular Vision and Ocular Motility

This video is the first animated strabismus text book which includes animations of all types of strabismus and oculomotor disorders. Produced by: Dr. Gamal Sobhy, Consultant of Ophthalmology, Head of Strabismus Unit, Memorial Institute for Ophthalmic Researches, Egypt Transcript Available soon! March 31, 2022

Sách khúc xạ chủ quan dành cho các nhà lâm sàng

Trường Khúc xạ nhãn khoa New England đã xuất bản “Sách khúc xạ cho các nhà lâm sàng” để tổng hợp lại các nguyên tắc cơ bản của khúc xạ, việc sử dụng các bảng thị lực, các kinh nghiệm lâm sàng và hướng dẫn từng bước đơn giản về khúc xạ trên gọng thử … Read more

Bài giảng: Cách khám mắt trẻ em

Trong video ngắn này, chúng tôi xem xét các kỹ thuật khám và thiết bị cơ bản để thực hiện khám mắt toàn diện cho trẻ em. Giảng viên: Bác sĩ Daniel Neely, Trường Y Đại học Indiana, Indianapolis, Hoa Kỳ Danh sách phiên dịch viên: CN. Phạm Thị Dung, CN. Trần Thị Trang Biên … Read more

محاضرة: الرؤية المجهرية وحركة العين

هذا الفيديو: لأول مرة تحويل كتاب نصي إلى فيلم رسوم متحركة يشمل جميع أنواع الحول واضطرابات حركة العين مع شرح باللغة العربية. د.جمال صبحى ، استشاري طب وجراحة العيون ، رئيس وحدة الحول ، المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية ، جمهورية مصر العربية. March 8, 2022

Simulação e treinamento de cirurgia de catarata em casa : um guia prático

Esta série de videos de instruções demonstram as técnicas fáceis para o treinamente e simulação de cirugia de catarata em casa. Conferencista: Dra. Ana Vega Carreiro de Freitas, Médica pela Universidade Federal do Espírito Santo 1: Estruturação do curso 2: Aula resumo 3: Tipos de microscopios 4: Como gravar seu treinamento 5: Cuidados com materiais … Read more