Phaco cơ bản (Khóa học video)

Loạt video này trình bày mười trường hợp phẫu thuật đục thể thủy tinh thông thường và được chia thành sáu bước cơ bản của quy trình phẫu thuật:

  1. Rạch giác mạc
  2. Xé bao
  3. Tách nước
  4. Loại bỏ nhân
  5. Loại bỏ chất nhân
  6. Đặt kính nội nhãn và Đóng vết mổ