Орбисын сургалтанд Cybersight дээр шалгалт хийх

Энэ видео нь Орбисын мэс заслын сургалтын хөтөлбөрт эмнэлэгт-суурилсан болон Нисдэг нүдний эмнэлгийн сургалт гм.) оролцогч нар хэрхэн Cybersight ашиглан кейсээ сонгох, хяналт хийх талаар тоймлон үзүүлнэ.

aria-hidden="true"