Bài giảng: Thị trường trong Glôcôm

Bài giảng nhắm đến các mục tiêu sau đây:
1. Nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường trong chẩn đoán và theo dõi bệnh lý Glôcôm
2. Cung cấp kiến thức cơ bản về thị trường trong Glôcôm cho các bác sỹ nhãn khoa
3. Giúp các bác sỹ nhãn khoa phân tích được thị trường trong bệnh lý Glôcôm

Tên Giảng viên: BS.CK2 Mai Đăng Tâm – Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh

Last Updated: October 19, 2023

Leave a Comment