Асуулт: Насанд хүрээгүй X-холбогдсон ретиношизын оношлогоо?

itemprop="image"

Зохиогчид: Tarek S. Shoala, MSc, FRCS(Glasg); Flaum Eye хүрээлэнгийн нүдний генетикийн ажилтан – Рочестерийн их сургуулийн Алекс В.Левин, Анагаах ухаан, Анагаах ухааны доктор, Хүүхдийн нүд, нүдний генетик, Флаум Нүдний хүрээлэн, Клиникийн генетикийн Голисано хүүхдийн эмнэлэг, Рочестерийн их сургуулийн Анагаах ухааны төвийн