Энэхүү илтгэлээр Доёдмаа эмч зонхилон тохиолдох эвэрлэгийн үрэвслийн талаар ярилцах бөгөөд практикт хэрэглэдэг эмчилгээний аргуудыг тайлбарлах болно.

Илтгэгч: А.Доёдмаа, Сайн мэлмий эмнэлэг

 

Download Recording

High Quality

Standard Quality

Download Slides

PDF

April 13, 2020

Thoughts? Please leave a comment...