Тайлбар: Энэхүү лекцээр О.Баясгалан эмч хүүхдийн рефракцийн суурь ойлголтууд, үндсэн техникүүдийн талаар товч ярих болно.

Илтгэгч: О.Баясгалан
Зааварлагч: А.Буяндэлгэр

Бичлэг татах

High Quality

Standard Quality

Download Slides

PDF

2019 оны 4-р сарын 5

Thoughts? Please leave a comment...