Товч тайлбар: Энэхүү хичээлд ухархайн анатоми, хугарлын шалтгаан, эмнэлзүй, шинжилгээ, эмчилгээний заалтуудыг дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно. Мөн ухархайн хугарлын үед хийгдэх СТ зургийн талаар мэдээлэл өгөх болно.

Илтгэгч: Б.Оюунгэрэл, УГТЭ-ийн Нүд судлалын тасгийн эмч, АУ-ны магистр

Бичлэг татах

High Quality

Standard Quality

Download Slides

PDF

2018 оны аравдугаар сарын 11

Thoughts? Please leave a comment...