Энэ удаагийн онлайн лекцийг “Хүүхдийн нүдний эмгэгүүд” сэдвийн хүрээнд А.Буяндэлгэр эмч удирдан явуулав. Хүүхдийн нүдний эмгэгүүдийн үед аль насанд ямар эмчилгээ хийх талаар хэрэгтэй зөвлөгөөг та бүхэнд хүргэнэ.

Бичлэг татах

High Quality

Standard Quality

Download Slides

PDF

2018 оны 11-р сарын 23

Thoughts? Please leave a comment...