Тус бичлэг гэмтлийн улмаас болор авахуулах мэс засал хийлгэсэн 5 настай хүүхдэд хоёрдогчоор хиймэл болор суулгахыг харуулна. Болор авах мэс заслыг шархны анхны цэгцлэлт мэс заслын үед хийсэн байсан. Энэ мэс заслын явцад хиймэл болрыг sulcus –д суулгасан ба эхний мэс заслын эвэрлэгийн оёдлыг авсан.

Мэс засл хийсэн газар: Orbis Нүдний нисдэг эмнэлгийн агаарын хөлөг, Улаанбаатар хот, Mонгол Улс
Мэс засалч: Dr. Jonathan Song, University of Southern California, USA

Бичлэг татах

High Quality

Standard Quality

3D Version

3дах хувилбар

2018 оны 9-р сарын 14

Thoughts? Please leave a comment...