Энэ бичлэгэнд 1 нүдний дээш харах хөдөлгөөн хязгаарлагдсан, дарах сорилоор доод шулуун булчин чанга биш хүүхдийн тохиолдлыг үзүүлж байна. Дотор шулуун болон гадна шулуун булчинг дээд шулуун булчингийн чиглэлд шилжүүлэх мэс засал хийгдсэн. Мэс заслыг хийхээс өмнө эцэг эхтэй уулзаж, мэс заслын дараа ямар гам барих, ямар үр дүнтэй байх талаар ярилцах нь чухал.

Мэс заслын байршил: Орбисийн Нүдний Нисдэг эмнэлэг, Улаанбаатар, Монгол
Мэс засалч: Др. Мари О’Хара, Калифорнийн Их Сургууль, Давис, АНУ

Бичлэг татах

High Quality

Standard Quality

2018 оны 10-р сарын 9-ний өдөр

Thoughts? Please leave a comment...