Энэ бичлэгэнд 8 настай, цөмийн үелсэн болрын цайлттай хүүхдийн болрын мэс заслыг үзүүлж байна. Болрыг соруулж хиймэл болрыг болрын уутанд суулгасан. Өмнөд болон арын капсулотоми хийгдсэн. Хажуугийн шархыг хавагнуулж хаасан ба склерийн шарханд оёдол тавьсан.

Мэс заслын байршил: Орбисийн Нүдний Нисдэг эмнэлэг, Улаанбаатар, Монгол
Мэс засалч: Др. Жонатан Сонг, Өмнөд Калифорнийн Их Сургууль, АНУ

Бичлэг татах

High Quality

Standard Quality

2018 оны 10-р сарын 9-ний өдөр

Thoughts? Please leave a comment...