Энэ видео бичлэгт 2 настай хүүхдийн дээд зовхи өргөгч булчингийн үйл ажиллагаа муу байхад GORE–TEX® утас ашиглан frontalis suspension мэс засал хийх тухай үзүүлнэ. . Dr. Pelton мэс заслын үе шат болгоныг харуулах ба мэс заслын тухай болон мэс заслын дараа хүлээх үр дүнг эцэг эхэд ойлгуулахын ач холбогдолын талаар ярина.

Surgery Location: on-board the Orbis Flying Eye Hospital, Ulaanbaatar, Mongolia
Мэс засалч: Ronald W. Pelton, Colorado Springs, CO, USA

Download Video

High Quality

Standard Quality

September 12, 2018

Thoughts? Please leave a comment...