Увейтийн оношлогооны аргууд

Энэхүү лекцээр Б.Үен эмч увейтийн оношлогоо хийх оношлогооны аргуудын талаар ярилцах болно.
Илтгэгч: Б.Үен

Бичлэг татах

High Quality

Standard Quality

2019 оны 3-р сарын 5

One comment

Thoughts? Please leave a comment...