Bài giảng: Chẩn đoán và điều trị sụp mi

Hội thảo trực tuyến này sẽ tập trung vào các nội dung chính sau:
• Trình bày giải phẫu ứng dụng mi mắt liên quan bệnh lý sụp mi
• Phân tích triệu chứng, chẩn đoán và phân loại bệnh lý sụp mi
• Cập nhật các phương pháp điều trị sụp mi dựa trên nguyên nhân gây bệnh

Tên Giảng viên: TS.BS. Vũ Thị Quế Anh
Giảng viên Bộ môn Mắt – Đại học Y Hà Nội
Bác sỹ nhãn khoa – Khoa mắt – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Last Updated: November 30, 2023

Leave a Comment