Bài giảng: Glôcôm giả bong bao

Bài giảng cung cấp thông tin giúp học viên có thể chẩn đoán và điều trị bệnh glôcôm giả bong bao.

Bài giảng cung cấp thông tin liên quan đến sinh bệnh học, cơ chế gây bệnh, nguy cơ của bệnh glôcôm giả bong bao. Đồng thời bài giảng đề cập đến các biểu hiện bệnh và thảo luận các hướng điều trị bệnh glôcôm giả bong bao.

Tên Giảng viên: PGS.TS.BS. Bùi Thị Vân Anh – Bệnh viện Mắt Trung ương

Last Updated: June 13, 2023

Leave a Comment