Quiz: Lác/lé trong 40 độ lăng kính

Cháu trai 4 tuổi đến khám với tình trạng lác/ trong 40 độ lăng kính xuất hiện trong vài tháng qua. Bé trông khá khỏe mạnh bình thường. Khi nhìn gần, độ lác/ trong đo được 55 độ lăng kính.ưu tiên sử dụng mắt phải để định thị nhiều hơn, thị lực chưa chỉnh kính 20/20 hai mắt vận nhãn bình thường, ngoại trừcả hai mắt quá hoạt chéo dưới nhẹ (hình bên dưới).  Chuyện gì có thể đang xảy ra?

 

Leave a Comment