Quiz: Những lời khuyên từ Bệnh viện Mắt Aravind trong thực hiện MSICS an toàn

Phẫu thuật đục thể thủy tinh đường rạch nhỏ (MSICS) là một kỹ thuật hữu ích để phẫu thuật đục thể thủy tinh một cách an toàn với chất lượng cao trong điều kiện thiếu thốn về nguồn lực. Kỹ thuật này đặc biệt phù hợp để lấy thể thủy tinh đục ở giai đoạn nặng. Với những yêu cầu trang bị phẫu thuật ở mức độ tối thiểu, trở ngại chính để thực hiện MSICS thành công là phải đào tạo được kỹ thuật phẫu thuật phù hợp một cách hiệu quả. Bài kiểm tra này sẽ ôn lại những lời khuyên trong phẫu thuật MSICS được giảng dạy bởi Hệ thống Chăm sóc Mắt Aravind, một trong những viện chăm sóc mắt lâu đời và phát triển nhất Ấn Độ.

Tác giả:

BS Rengaraj Venkatesh, BS Kannusamy Veena, BS Shivraj Tagare, BS Megha Nair & BS Kapil Mishra. Bệnh viện Mắt Aravind, Pondicherry

Leave a Comment