Quiz: Thị lực ngày càng kém

gái 8 tuổi biểu hiện thị lực ngày càng kémmắt trái trong khoảng thời gian 2 tuần. Ngoài ra, cháu khỏe mạnh, tiền sử lác trong điều tiết nhược thịmắt trái, đã được điều trị bằng phương pháp chỉnh kính viễn thị. Khi khám, thị lực của 20/20 ở mắt phải 20/200 ở mắt trái với tổn thương phản xạ đồng tử hướng tâm trái (RAPD) mức độ trung bình 2-3+. Khám bán phần trước bình thường. Kiểm tra đáy mắt mắt trái sau giãn đồng tử như ảnh. 

TYK 2219 1

 

 

Leave a Comment