Quiz: U hạt võng mạc quanh gai

Bệnh nhân nữ da đen 37 tuổi đến khám với bệnh sử ruồi bay ở cả hai mắt trong 1 tuần qua. Thị lực chỉnh kính là: Mắt phải: 20/30 (6/9.5), Mắt trái: 20/20 (6/6). Bán phần trước bình thường nhưng bán phần sau ghi nhận: Dịch kính có tế bào với mức độ 2+ ở mắt phải và mức độ 1+ ở mắt trái; cả hai mắt có dấu hiệu “bông tuyết” ở phía dưới. Ngoài ra, mắt phải có một tổn thương võng mạc màu trắng, gồ lên với kích thước 2 đường kính đĩa bên cạnh phía mũi của thị thần kinh như trong ảnh. Cực sau mắt trái không có bất thường.

Tác giả:

  1. BS. Fernando Pellerano
  2. BS. Denis Jusufbegovic

Trường Đại học Y Indiana, Viện mắt Glick, Indianapolis, Mỹ

Leave a Comment