Bài giảng: Cách khám cho bệnh nhân khiếm thị

itemprop="image"

Trong hội thảo trực tiếp trên web này, chúng ta sẽ thảo luận về cách thích ứng với môi trường lâm sàng và các khám nghiệm để giải quyết những vấn đề về thị giác của bệnh nhân khiếm thị. Giảng viên: Tiến sĩ Nicole Ross, OD, MSc, FAAO Danh sách phiên dịch viên: CN. ... Đọc thêm

Bài giảng: Khả năng tiếp cận điện thoại thông minh trong tầm nhìn kém

itemprop="image"

Công nghệ điện thoại thông minh tiếp tục phát triển và cung cấp khả năng tiếp cận được cải thiện cho những người bị suy giảm thị lực và mù lòa. Khóa học này sẽ xem xét các tính năng hiện tại của khả năng truy cập iPhone và Android. Nó cũng sẽ thảo luận về một số ứng dụng phổ biến nhất được sử dụng bởi những người khiếm thị. Giảng viên: Tiến sĩ Alexis Malkin, Bác sĩ nhãn khoa, Đại học New England ... Đọc thêm

Bài giảng: Kết hợp tầm nhìn kém vào thực hành của bạn

itemprop="image"

Hội thảo trên web trực tiếp này sẽ thảo luận về các chiến lược quản lý lâm sàng và thực hành để kết hợp thị lực kém vào thực tiễn hiện có. Hội thảo trên web cũng sẽ thảo luận về các cách tận dụng các nguồn lực cộng đồng để cải thiện khả năng tiếp cận chăm sóc của bệnh nhân và kết quả tổng thể. Cuối cùng, hội thảo trên web sẽ bao gồm đánh giá các kỹ thuật thi và các công nghệ hiện có có thể mang lại lợi ích ... Đọc thêm

Bài giảng: Thiết lập phòng khám thị lực kém trong kịch bản hiện tại

itemprop="image"

TẦM NHÌN 2020: Trung tâm Kiến thức Quyền được nhìn-ẤN ĐỘ Trình bày Hội thảo trên web này. Sự gia tăng dân số thị lực kém ở Ấn Độ, đã dẫn đến nhu cầu về các dịch vụ thị lực kém trên cả nước, đặc biệt là ở địa lý nông thôn. Thật không may, các mô hình dịch vụ hiện tại không có giá cả phải chăng và phần lớn nhắm mục tiêu đến khu vực giàu có, có giáo dục. Trong 20 năm qua, ... Đọc thêm