Khóa học Trực tuyến

Cybersight cung cấp các khóa học trực tuyến miễn phí về nhãn khoa, được phát triển và cung cấp bởi các chuyên gia nhãn khoa quốc tế, về các chủ đề bao gồm: phẫu thuật đục thủy tinh thể, giác mạc, tăng nhãn áp, điều dưỡng mắt, nhãn khoa nhi và lác. Kiếm chứng chỉ cho các khoản tín dụng Giáo dục Y tế Thường xuyên / Phát triển Chuyên môn Liên tục (CME / CPD) của bạn. Tất cả các khóa học của chúng tôi được tối ưu hóa cho các thiết bị di động.

data-src="https://cybersight.org/wp-content/uploads/2019/11/instruction.png"

Hướng dẫn của chuyên gia

data-src="https://cybersight.org/wp-content/uploads/2019/11/calendar.png"

Đi theo tốc độ của riêng bạn

data-src="https://cybersight.org/wp-content/uploads/2019/11/certificate.png"

Kiếm chứng chỉ