Quiz: Chấn thương đụng dập và xuất huyết tiền phòng nhẹ

Bệnh nhân nam trẻ tuổi đến khám để theo dõi sau chấn thương đụng dập và xuất huyết tiền phòng nhẹ ở mắt trái 2 tuần trước đó. Trong khi khám, soi góc tiền phòng và thấy kết quả như hình dưới đây:

Leave a Comment