Quiz: Bệnh nhân 30 Tuổi Bị Cận thị Và Nhìn đôi

Bệnh nhân nam 30 tuổi có tiền sử cận thị đến khám vì bệnh sử nhìn đôi 3 ngày nay. Các hình đôi đều nằm cạnh nhau và biến mất khi bệnh nhân che một mắt. Thị lực chỉnh kính là 20/20 ở mỗi mắt. Khám vận nhãn như sau:

Tác giả:

BS Michael Peng, Trường Y thuộc Đại học Indiana, Viện Mắt Glick

Leave a Comment