Truy cập chứng chỉ tham dự hội thảo trên web

Nếu bạn tham dự hội thảo trên web về Cybersight trong ít nhất 80% thời gian đã lên lịch và bạn có tài khoản Cybersight, bạn sẽ tự động nhận được chứng chỉ tham dự 24 giờ sau khi hội thảo trên web kết thúc.

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để truy cập chứng chỉ tham dự hội thảo trên web của Cybersight:

1. Đăng nhập vào Cybersight tại: learn.cybersight.org

2. Nhấp vào biểu tượng menu ở góc trên cùng bên phải của màn hình và sau đó nhấp vào "Bảng điểm":

3. Trên trang bên dưới, bạn sẽ tìm thấy danh sách các chứng chỉ cho hội thảo trên web đã hoàn thành. Bạn có thể nhấp vào hội thảo trên web để tải xuống hoặc in chứng chỉ.

width="1750"

width="633"