Glôcôm – Các câu hỏi trắc nghiệm (Glaucoma EyeQ)

Giới thiệu:

Các câu hỏi trắc nghiệm về Glôcôm là bộ các câu hỏi được thiết kế để bạn chủ động kiểm tra kiến thức của mình khi chuẩn bị cho kỳ thi.

Mục tiêu:

Bạn sẽ có thể xác định được các vấn đề trong chẩn đoán và quản lý bệnh Glôcôm.

Đối tượng của khóa học:

Các cán bộ y tế chuyên khoa mắt, sinh viên y khoa, điều dưỡng, v.v.

Thời lượng:

100-120 phút

Chứng chỉ:

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học sẽ được cấp khi học viên hoàn thành bộ các câu hỏi trắc nghiệm với điểm số từ 80% trở lên.