Bài giảng: Giải phẫu góc tiền phòng và sinh lý thuỷ dịch

Bài giảng này mô tả các cấu trúc giải phẫu của góc tiền phòng bao gồm: mống mắt, thể mi, đường Schwalbe, lưới bè, ống Schlemm và hệ thống ống góp. Đồng thời, bài giảng cũng cung cấp kiến thức về sinh lý sản xuất thuỷ dịch và hai con đường chính thuỷ dịch thoát ra khỏi mắt.

Giảng viên: Bác sĩ Lê Ngọc Vân Anh – Bộ môn Mắt, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tải xuống bài trình bày:

PDFMarch 16, 2022

Last Updated: October 31, 2022

Leave a Comment