Bài giảng: Glôcôm góc mở nguyên phát (POAG)

Bài giảng sẽ trình bày về cơ chế bệnh sinh của glôcôm góc mở nguyên phát, biểu hiện lâm sàng và cách đánh giá các khám nghiệm chức năng và chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán và chẩn đoán sớm bệnh glôcôm. Cập nhật những tiến bộ mới trong điều trị glôcôm góc mở

Tên Giảng viên: TS.BS. Vũ Anh Tuấn – Giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Mắt quốc tế Nhật Bản

Leave a Comment