ГЛОБАЛ НИЙГЭМ

СУРГАЛТ, ХУВААЛЦАЛТ БА ДАДЛАГЫН

ДЭЛХИЙ ДАЯАРХ НҮДНИЙ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД БИД ЯАЖ ТУСАЛЖ БАЙГААГ ХАР

Бид хөгжиж буй орнуудын нүд ба хараа хамгааллын мэргэжилтнүүдэд зориулсан онлайн сургалт ба зөвлөгөөний үйлчилгээ үзүүлдэг.

Сиберсайт нь хөгжиж буй орнуудын нүд ба хараа хамгааллын мэргэжилтнүүдэд зориулсан онлайн сургалт ба зөвлөгөөний үйлчилгээ юм. Бидний зорилго бол нүд болон хараа хамгаалалтын мэргэжилтнүүд ба эрүүл мэндийн тогтолцоонд нүд ба харааны өвчнүүд мөн харааны гажилтыг эмчлэх ба урьдчилан сэргийлэх ур чадварыг дээшлүүлэхэд оршино.

Өнөөдөр үнэ төлбөргүй данс нээнэ үү

Сиберсайтад нэгдэнэ үү

Номын сан

Сиберсайтын Номын санд бид юу нэмсэнийг харна уу