ГЛОБАЛ НИЙГЭМ

СУРГАЛТ, ХУВААЛЦАЛТ БА ДАДЛАГЫН

ДЭЛХИЙН ДЭЛХИЙН НҮД АРЧЛАЛТЫН МЭРГЭЖЛҮҮДЭД ХЭРХЭН ТУСЛАХЫГ ХАРААРАЙ

Бид нүдний эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдэд онлайн сургалт, зөвлөгөө өгдөг.

Cybersight бол дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа нүдний эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан онлайн сургалт, зөвлөх үйлчилгээ бөгөөд сургалтын нөөц боломж хязгаарлагдмал улс орон, бүс нутагт чиглэгддэг. Бидний зорилго бол дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа нүдний эмчилгээний багуудын ур чадвар, мэдлэгийг дээшлүүлэх бөгөөд ингэснээр илүү олон хүн чанартай нүдний тусламж үйлчилгээ авах боломжтой болно.

Өнөөдөр үнэ төлбөргүй данс нээнэ үү

Сиберсайтад нэгдэнэ үү

Номын сан

Сиберсайтын Номын санд бид юу нэмсэнийг харна уу