Онлайн Хичээлүүд

Cybersight нь катаракт мэс засал, эвэрлэг бүрхэвч, глауком, нүдний сувилахуй, хүүхдийн нүдний эмгэг, strabismus зэрэг сэдвээр олон улсын нүдний мэргэжилтнүүдийн боловсруулж, хүргэж буй нүдний эмгэг судлалын онлайн сургалтуудыг үнэ төлбөргүй санал болгодог. Тасралтгүй Анагаах Ухааны Боловсрол / Үргэлжилсэн Мэргэжлийн Хөгжил (CME/CPD) кредитийнхээ гэрчилгээг аваарай. Манай бүх хичээлүүд хөдөлгөөнт төхөөрөмжид зориулагдсан.

data-src="https://cybersight.org/wp-content/uploads/2019/11/instruction.png"

Мэргэжилтнүүдийн зааварчилгаа

data-src="https://cybersight.org/wp-content/uploads/2019/11/calendar.png"

Өөрийнхөө хурдаар яв

data-src="https://cybersight.org/wp-content/uploads/2019/11/certificate.png"

Сертификат авах