Доктор Даниел Нили

Cybersight Consult бол нүдний эмгэг судлалын сургалтын хамгийн үнэ цэнэтэй хэрэгсэл гэдэгт би итгэлтэй байна. Өвчтөний хүнд хэцүү тохиолдлуудын талаар ярилцах нь Сократын сургаалын үндэс бөгөөд хүнд хэцүү өвчтөнүүдийг халамжлахад маш чухал ач холбогдолтой шүүмжлэлтэй сэтгэх чадварыг бий болгодог.