Bài giảng: Chẩn đoán và điều trị lật mi

Hội thảo trực tuyến này sẽ tập trung vào các nội dung chính sau:
• Giúp học viên nắm được cấu trúc giải phẫu của mi dưới liên quan đến lật mi
• Nguyên nhân, cơ chế, biểu hiện lâm sàng của lật mi
• Các phương pháp điều trị lật mi

Tên Giảng viên: TS. BS. Hà Thị Thu Hà
Bác sĩ nhãn khoa – Khoa Tạo hình thẩm mỹ mắt và vùng mặt – Bệnh viện Mắt Trung ương
Time

Last Updated: December 11, 2023

Leave a Comment