Bài giảng: Glôcôm góc đóng nguyên phát (PACG)

Xác định triệu chứng, dấu hiệu của PACG; hiểu được cơ chế bệnh sinh và cách điều trị PACG
• Bài giảng đưa ra các hiểu biết mới về cơ chế gây bệnh Glôcôm góc đóng, cách phân biệt và điều trị các thể Glôcôm góc đóng khác nhau.
• Bài giảng đồng thời cung cấp các thông tin để ứng dụng chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán bệnh và hình thái bệnh.
• Bài giảng cung cấp các cách lí luận để học viên có thể đưa ra được các quyết định điều trị đúng đắn phù hợp điều kiện của cơ sở y tế đang làm việc .

Tên Giảng viên: PGS.TS.BS. Bùi Thị Vân Anh – Bệnh viện Mắt Trung ương

Leave a Comment