Quiz: Giảm thị lực mắt phải

Một phụ nữ châu Phi 40 tuổi đến phàn nàn về tình trạng giảm thị lực ở mắt phải. Bệnh nhân không có tiền sử bệnh về mắt trước đây, bao gồm không có mắt đỏ, sợ ánh sáng hoặc chấn thương. Mắt trái bình thường.

8.31.19.1 FI

8.31.19.2 FI

Leave a Comment