Quiz: Nghiên cứu LiGHT

Laser tạo hình vùng bè chọn lọc (SLT) so với thuốc tra mắt trong điều trị đầu tay bệnh tăng nhãn áp và glôcôm. Nghiên cứu LiGHT là một thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng, đa trung tâm, có lựa chọn những bệnh nhân mới được gửi tới tại 6 bệnh viện trên khăp nước Anh từ năm 2012 đến 2014. Nghiên cứu tiến hành trong 36 tháng. Bệnh nhân glôcôm hoặc tăng nhãn áp một hoặc hai mắt mới được chẩn đoán và chưa được điều trị, được lựa chọn ngẫu nhiên để điều trị bằng SLT 360 độ hoặc điều trị nội khoa đơn thuần với thuốc tra glôcôm.

Leave a Comment