Phẫu thuật: Cơ bản về bóc màng trước võng mạc sử dụng Indocyanine Green

Video này trình bày một số hướng dẫn và kỹ thuật cơ bản về bóc màng trước võng mạc bằng ICG.

Phẫu thuật viên: Bác sĩ John W. Kitchens, Hiệp hội Võng mạc Kentucky, Hoa Kỳ.

Transcript

Bác sĩ Kitchens: Một trong những phẫu thuật thường gặp nhất mà chúng tôi thực hiện là bóc màng trước võng mạc. Và đây cũng luôn là một trong những việc mang lại nhiều hiệu quả nhất. Mỗi khi tôi thực hiện phẫu thuật trên bệnh nhân đặt kính nội nhãn, tôi muốn chắc chắn là đã mở bao sau. Không có gì tệ hơn là sau khi đã lấy sạch các vẩn đục từ nhãn cầu và bệnh nhân lại tiếp tục có mảng vẩn đục sau khi mở bao sau.

Bây giờ tôi sử dụng ICG nhuộm màng giới hạn trong và không bắt màu màng trước võng mạc. Nhưng ICG còn được dùng để nhận biết dịch kính. Và tôi dùng ICG để làm điều đó. Và ICG thực sự hỗ trợ tôi trong việc nâng dịch kính lên, như tôi đang làm là nhấc dịch kính lên và hướng ra ngoài. Tôi đang hút nó. Và bây giờ tôi nhấc màng dịch kính sau và thực hiện lấy phần dịch kính chu biên. Và với ICG thật sự giúp tôi tách được dịch kính sau. Màng giới hạn trong và màng trước võng mạc có màu nhuộm rất nhạt. Và bạn có thể thấy màng trước võng mạc được kẹp và bóc ra vào khoảng khoảng ba hoặc bốn mảnh rất dễ dàng.

Giờ, tôi luôn quay lại và nhuộm ICG lần nữa để chắc chắn rằng màng giới hạn trong đã được bóc lên. Theo kinh nghiệm của tôi, bóc màng giới hạn trong sẽ giảm tỉ lệ tái phát từ khoảng 20% xuống còn khoảng 2%. Nên tôi thích mở rộng chỗ bóc màng giới hạn trong. Nhưng bạn có thể thấy phần lớn màng giới hạn trong xuất hiện ở mặt sau của màng trước võng mạc. Vì vậy chúng tôi chỉ mở rộng nó thêm một chút. Và sau khi hoàn thành, chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra để chắc chắn không có lỗ rách võng mạc nào không. Cảm ơn bạn đã xem video.

Phiên Bản 3D:

Last Updated: February 8, 2024

Leave a Comment