Quiz: Chấm trắng

Nam 46 tuổi nhìn mờ ở mắt trái, tăng dần 2 ngày nay. Bệnh nhân cho biết mắt đó bị đỏ và đau nhức dữ dội 1 ngày trước đó. Bệnh nhân cũng cho biết có một “chấm trắng” trên giác mạc và nhìn mờ nhẹ cách đây 2 tháng.  Bệnh nhân không có tiền sử bệnh toàn thân hay bệnh mắt. Không có tiền sử chấn thương mắt. Thị lực mắt phải 20/25 và mắt trái bóng bàn tay. Nhãn áp mắt phải 14 mmHg và mắt trái 24 mmHg. Mắt trái đồng tử giãn nửa vời. Hình ảnh khám đèn khe mắt trái ở phía trên. Kết quả khám đáy mắt có giãn đồng tử ở mắt phải bình thường.

TYK FI 51918

Leave a Comment