Quiz: HIV với biểu hiện mờ mắt, chớp sáng và ruồi bay

TYK 6.30.18 images

Bệnh nhân nam 40 tuổi tiền sử HIV có biểu hiện mờ mắt, chớp sáng và ruồi bay ở cả hai mắt trong một tuần. Thị lực chỉnh kính tốt đa là 20/25 ở mắt phải và 20/30 ở mắt trái. Nhãn áp là 9 ở bên phải và 11 ở bên trái. Tổn hại phản xạ đồng tử hướng tâm ở mắt trái. Kiểm tra thị trường đối xứng bình thường cả 2 mắt. Khám bằng đèn khe cho thấy tủa mịn mặt sau giác mạc, ít tế bào viêm và đục thủy dịch 1+ ở cả hai mắt. Có dấu hiệu đục nhân thể thủy tinh và tế bào viêm 1+ ở dịch kính trước ở cả hai mắt. Hình ảnh đáy mắt như trên đây.

Trường hợp này được cung cấp bởi: Jessica Kovarik MD, Divya Aggarwal MD, Daniel Neely MD

Leave a Comment