Quiz: Tổn thương mắt phải

Cháu trai 2 tuổi khỏe mạnh đến khám với tổn thương ở mắt phải ngày càng to ra trong 4 ngày qua. Có cảm giác nhạy cảm với ánh sáng nhưng không đau, đỏ, sưng hoặc xuất tiết. Bệnh nhân có khả năng định thị và vận nhãn tốt ở cả hai mắt và mắt thẳng trục. Nhãn áp bình thường. Mắt trái bình thường. Hình ảnh của mắt phải được hiển thị.

Leave a Comment